Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Viết tắt trên hóa đơn bán hàng như thế nào cho hợp lệ ?
Ngày 10/12/2013, Tổng Cục thuế vừa có văn bản giải đáp thắc mắc về cách viết tắt trên hóa đơn bán hàng.
 Vừa qua, nhiều doanh nghiệp bị cơ quan thuế xuất toán nhiều khoản chi phí trước thuế do cho rằng hóa đơn viết tắt tên doanh nghiệp, địa chỉ người mua không đúng hoàn toàn với thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều này đã gây nhiều bức xúc trong doanh  nghiệp. Giải quyết tình trạng này, ngày 10/12/2013, Tổng cục thuế đã ban hành văn bản số 4291/TCT-CS giải đáp thắc mắc này. Theo đó, người bán có thể viết tắt tên đơn vị mua, như là: "Trách nhiệm hữu hạn" viết tắt thành "TNHH", "Cổ phần" thành "CP" ...

Chi tiết tại file đính kèm.
Các bài viết khác