Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Nghị định mới về thuế giá trị gia tăng, áp dụng từ 01/01/2014
Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
 Luật thuế GTGT sửa đổi ngày 19/06/2013.
 Ngày 13/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013.

 Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Chính phủ giao cho Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn một số điều trong nghị định 209 này.

Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thì được xếp vào đối tượng không chịu thuế GTGT.
Hàng hóa của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống cũng được xếp vào đối tượng không chịu thuế GTGT. ...
Các bài viết khác