Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2013 như thế nào ?
Đối với doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, từ 01/07/2013, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã được giảm xuống 20% thay cho mức 25% trước đó. Vậy quyết toán thuế TNDN cả năm 2013 sẽ như thế nào ?
Ngày 16/10/2013, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 141/2013/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ 01/07/2013 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 
 
 
Theo đó, doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%. Trường hợp không hạch toán riêng được thì lấy thu nhập bình quân tháng (x) số tháng áp dụng thuế suất 20% để xác định phần thu nhập chịu thuế suất 20%. Chi tiết tại khoản c, điểm 3, điều 1 - Thông tư 141/2013/TT-BTC.
 


 
Các bài viết khác