Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ năm, 28/12/2017 - 12:00 AM
Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012.
Thứ sáu, 22/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 15/12, Chính phủ ban hành Nghị định số146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015.
Thứ bảy, 16/12/2017 - 12:00 AM
Đó là một trong những nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng DN tập trung bàn thảo tại “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niêm (VBF) 2017: 20 năm đồng thành cùng cộng đồng DN và hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020” ngày 12/12 tại Hà Nội, dưới dự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thứ bảy, 16/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 11/12, tại trụ sở Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố “Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển-VASSCM".
Thứ sáu, 08/12/2017 - 12:00 AM
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) diễn ra ngày 6/12.
Thứ sáu, 01/12/2017 - 12:00 AM
Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP (125) sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP (122) vừa mới ban hành, từ 1/1/2018 sẽ có 151 dòng thuế được sửa đổi thuế nhập khẩu do chuyển đổi danh mục, 17 nhóm mặt hàng có sự thay đổi về mô tả hàng hoá.
Thứ năm, 23/11/2017 - 12:00 AM
Với 85,74% đại biểu tán thành, sáng 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) với 10 chương gồm 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.
Thứ năm, 23/11/2017 - 12:00 AM
Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia tài chính, công nghệ tại Diễn đàn CFO Việt Nam 2017 diễn ra ở TP HCM ngày 22/11/2017, với chủ đề “Tương lai ngành Tài chính”.