Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn từ 01-03-2014
Ngày 31/12/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt. Theo đó, việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn.
 Trong nền kinh tế Việt Nam, giao dịch thanh toán tiền mặt vẫn chiếm số lượng lớn. Điều này tạo điều kiện cho các giao dịch "kinh tế ngầm", không minh bạch. Ngày 31/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt. Đây là một trong những biện pháp tăng cường minh bạch thông tin tài chính trong doanh nghiệp, góp phần chống tham nhũng. Theo đó, giao dịch thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn. Đáng lưu ý là các giao dịch không được dùng tiền mặt: 

- Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trừ một số trường hợp theo quy định của Bộ Tài chính; Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước, trừ một số trường hợp theo quy định của ngân hàng nhà nước (Điều 4).

- Các giao dịch trên sàn chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán (Điều 5).

- Các giao dịch góp vốn, mua bán chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp; Các giao dịch vay và cho vay giữa các doanh nghiệp  (Điều 6). 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/03/2014, thay thế Nghị định 161/2006/N Đ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ.   
Các bài viết khác