Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
UBND TP Đà Nẵng triển khai Đề án “Chống thất thu thuế…”
Ngày 13/6/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Chủ trì hội nghị ông Trần Văn Miên - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Văn phòng UBND, Lãnh đạo UBND các quận, huyện; các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin Truyền thông, Công an TP; Ban giám đốc Cục Thuế, Trưởng các phòng chức năng và các Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện cùng dự.
 Theo phát biểu của ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục Thuế trong thời gian qua UBND TP rất quan tâm và có nhiều văn bản chỉ đạo và sự hỗ trợ của các ban, ngành và sự quyết liệt, tập trung ở nhiều lĩnh vực trọng tâm của ngành thuế về công tác thu ngân sách, tuy nhiên do thực hiện cơ chế quản lý theo Luật Quản lý thuế: tự tính, tự khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế và với sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp trong thời gian qua, cùng với nguồn lực của Cơ quan Thuế đang thiếu lại phải bố trí dàn trải trên nhiều lĩnh vực, từ đó đã ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế; sự thiếu đồng bộ trong chính sách, kết quả điều chỉnh tăng thu qua công tác kiểm tra hồ sơ khai tại cơ quan thuế chưa sát với tình hình thực tế kinh doanh. Mong các sở, ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong phối hợp triển khai công tác chống thất thu thuế; nhất là khi thực hiện Đề án” Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Ông Kiều Thế Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế nêu tóm tắt Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế như: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; kinh doanh bất động sản; kinh doanh vận tải, dịch vụ lữ hành; đối với hộ kinh khoán thuế…
Sau khi thảo luận, trao đổi của các sở, ngành, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, văn bản đã ban hành nhiều rồi, giờ chỉ còn thực hiện cho hiệu quả thôi. Giám đốc các sở, ban, ngành thường xuyên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Thuế những hành vi vi phạm có dấu hiệu xảy ra thất thu thuế, vi phạm hóa đơn và tích cực phối hợp với Cơ quan Thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân. Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách trên địa bàn, chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu; thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo qui định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách pháp luật thuế, gian lận thương mại…trong phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND các xã, phường các Phòng – Ngành phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách và chống thất thu thuế; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về việc chấp hành các chính sách thuế, nghĩa vụ nộp NSNN, sử dụng hóa đơn, chứng từ trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; việc chấp hành chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. 
Các bài viết khác