Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế
Thực hiện Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chiều ngày 7/5/2018 Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế. Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Đình Ân – Cục trưởng; ông Kiều Thế Phong, Phó Cục trưởng - Trưởng ban chỉ đạo cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các Phòng: Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Tuyên truyền Hỗ trợ NNT, Tin học, Kiểm tra thuế; lãnh đạo các Chi cục Thuế quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
 
Đây là cuộc họp nhằm xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế tại thành phố Đà Nẵng; trên cơ sở đó Cục Thuế sẽ mời các đơn vị đáp ứng điều kiện và tiêu chí để tham gia áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực đến tham dự tập huấn, phân công công chức trực tiếp hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng các trình ứng dụng, cách thức thực hiện tại doanh nghiệp và đồng thời thành lập tổ ứng cứu hỗ trợ để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, các vướng mắc của doanh nghiệp.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ mang lại nhiều lợi ích cũng như hiệu quả đối với hoạt động của doanh nghiệp, là cơ sở giúp cho việc kê khai thuế, nộp thuế đúng quy định; tạo thói quen sử dụng hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian, giảm thiểu các thủ tục giấy tờ trong đăng ký, thông báo phát hành và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp kiểm tra, bảo vệ hoá đơn của chính doanh nghiệp, tránh tình trạng làm sai, làm giả hóa đơn cũng như thuận lợi trong việc hạch toán kế toán và quá trình đối chiếu dữ liệu.
Với những tiện ích cũng như những thuận lợi mang lại đối với doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan Thuế sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ; đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thông qua việc người mua có thể xác minh tính đúng đắn, hợp pháp của hóa đơn mà người bán đã xuất cho đơn vị thông qua mã xác thực….
Các bài viết khác