Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Cục Thuế Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ 2018
Sáng 11/1, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, công tác thuế năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách nội địa cả năm trên địa bàn đạt trên 13.905 tỷ đồng, bằng 125% dự toán. Trong đó, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất gần 9.284 tỷ đồng, đạt 141% dự toán. Các khoản còn lại thu trên 4.621 tỷ đồng, đạt gần 95% dự toán.
Tổng thu cân đối ngân sách được hưởng điều tiết khoảng 11.500 tỷ đồng, vượt 1.840 tỷ đồng so với dự toán. Số điều tiết về ngân sách trung ương 2.400 tỷ đồng, vượt 945 tỷ đồng so với dự toán. 
Tổng số nợ thuế đến cuối năm 2017 gần 512 tỷ đồng, giảm trên 34 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,3% so với nợ đầu năm. Tỷ lệ nợ thuế trên số thu ngân sách là 3,7%, dưới chỉ tiêu quy định
Năm 2018, Cục Thuế được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 13.985 tỷ đồng; trong đó, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 8.845 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng, các khoản thu còn lại 4.540 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của ngành thuế và cộng đồng DN trong năm 2017 khi đã góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách 2.800 tỷ đồng, đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Phó Chủ tịch Phạm trường Thọ cho rằng, mặc dù vượt thu nhưng nếu đi sâu vào phân tích đánh giá từng nguồn thu thì chủ yếu vượt thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, còn các nguồn thu từ thuế ngoài quốc doanh lại đạt thấp. Riêng các huyện nguồn thu chủ yếu vượt thu từ tiền sử dụng đất, song lại hụt các nguồn cân đối. Do đó, trong thời gian tới các chi cục thuế cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, để kịp thời phát hiện các nguồn thu phát sinh, tiềm năng và những nguồn thu thấp để đôn đốc. Cục Thuế cần giao cho từng tổ chức, cá nhân chỉ tiêu thu nợ thuế, phấn đấu đưa nợ thuế xuống dưới 3% trên tổng số thu thuế trên địa bàn. Cạnh đó, kiểm soát việc kê khai và hoàn thuế một cách chính xác, nỗ lực thu đúng, thu đủ, thu toàn diện trong năm 2018. Phó Chủ tịch Phạm trường Thọ cũng đề nghị ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thu và hoàn thuế bằng phương thức điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho môi trường kinh doanh của Quảng Ngãi.
TCT online
Các bài viết khác