Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Cục Thuế TP HCM thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 238.888 tỷ đồng
Ngày 12/1, Cục Thuế TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thông tin tại hội nghị cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2017 do ngành thuế thực hiện đạt hơn 238.888 tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm, tăng 16,84% so cùng kỳ. Cụ thể, số thu nội địa (trừ dầu thô) là 222.024 tỷ đồng, đạt 98,03% dự toán, tăng 17,02% so cùng kỳ (nếu loại trừ các yếu tố ảnh hưởng thì mức tăng trưởng là 19,11% so với năm 2016); thu từ dầu thô được 16.865 tỷ đồng, đạt 136,01% dự toán, tăng 18,61% so cùng kỳ. Trong cơ cấu thu NSNN thu từ hoạt động SXKD là 129.081 tỷ đồng, đạt 85,78% dự toán, tăng 7,63% so với năm 2016. Phân tích ba sắc thuế chính trong khu vực kinh tế so với cùng kỳ, thuế TNDN là loại thu có tỷ lệ tăng cao nhất với mức tăng 14,18%; thuế GTGT tăng 8,28%; thuế TTĐB tăng 2,77%; và một số khoản thu khác tăng so với cùng kỳ là: tiền sử dụng đất (tăng 57,78%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 57,35%); thuế TNCN (tăng 20,95%); thuế bảo vệ môi trường (tăng 6,39%); lệ phí trước bạ (tăng 6,14%)…
Cục Thuế TP HCM cũng cho biết, năm 2017 đã triển khai nhiều biện pháp thanh kiểm tra; xây dựng các chuyên đề thanh kiểm tra đối với các lĩnh vực có nhiều rủi ro cao về thuế. Cụ thể, đã thực hiện thanh kiểm tra tại 21.433 DN, tăng 5,7 % so với cùng kỳ, số thuế truy thu và phạt là 4.149 tỷ đồng, tăng 44,9% so cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế GTGT 565 tỷ đồng, giảm lỗ là 13.575 tỷ đồng. Công tác chống thất thu thuế theo các chuyên đề, trong năm qua tại TP HCM đã triển khai quyết liệt đối với công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá của các DN có giao dịch liên kết. Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn tập trung thanh kiểm tra 22 ngành, lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về thuế như kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh dệt may, DN có hoàn thuế, kinh doanh mỹ phẩm, xây dựng, bán hàng đa cấp; tổng số truy thu và phạt từ các chuyên đề này là 1.149 tỷ đồng, giảm lỗ 958,24 tỷ đồng, giảm khấu trừ 39,162 tỷ đồng. Năm 2017, Cục Thuế TP HCM đã tăng cường thực hiện việc rà soát, phân loại nợ và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên kết quả thu nợ rất khả quan. Tổng số nợ có khả năng thu đến thời điểm 30/11/2017 là 7.777 tỷ đồng (chiếm 3,3% trên tổng thu NSNN), giảm 28,35% so với thời điểm 31/12/2016 tương đương giảm 3.077 tỷ đồng. 
Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 đang đặt ra rất nặng nề, vì đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế TP HCM. Qua công tác đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong năm 2017, Cục Thuế TP sẽ tiếp tục xây dựng nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2018. Với tinh thần nỗ lực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2018, tập thể cán bộ công chức thuế thành phố kỳ vọng sẽ cùng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 của TP.HCM trên chặng đường mới.
TCT online
Các bài viết khác