Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Năm 2018, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các đột phá chiến lược
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2018 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/12.
 
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng khi lần đầu tiên hội nghị Chính phủ với địa phương có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2017 cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, bước vào năm 2018, các cấp, các ngành cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm 2018và cả nhiệm kỳ. Tinh thần này sẽ được thể hiện trong phương châm 10 chữ của Chính phủ năm 2018 được trình ra hội nghị, đó là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. 
Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2017; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan trình bày các báo cáo về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành về kinh doanh... Hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Quảng Ninh...
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Chính phủ đề ra tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quan điểm của Chính phủ nhận được sự đồng thuận cao trong các phát biểu thảo luận.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Năm 2017 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”.
Đề cập đến các vấn đề cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, thứ nhất, tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Thứ hai, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong thời gian tới.
Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại. 
Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.
Thứ năm, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
“Thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm ‘chùn’ sự chỉ đạo hay làm ‘chậm lại’ sự phát triển, mà sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. 
Theo TCT online
Các bài viết khác