Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc
Nhắc lại ghi nhận của Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2018 (DB2018) được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 31/10/2017 tại cuộc họp giao ban tháng 11, Tổng cục Thuế một lần nữa nhận định: đây là kết quả cho những nỗ lực cải cách hành chính liên tục và mạnh mẽ trong suốt thời qua.
Thu ngân sách 10 tháng đạt 82,9% dự toán.
Báo cáo tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 10 và dự kiến chương trình công tác thuế tháng 11, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 10 tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 111.900 tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, ngành thuế thu NSNN được 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN); trong đó thu từ dầu thô ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1%; thu nội địa ước đạt 765.511 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán và tăng 12,7%. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 679.407 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 17 khoản thu, sắc thuế mà Tổng cục Thuế được giao huy động, có 11 khoản đạt khá so với dự toán và 13 khoản có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhiều khoản thu đạt được sự tăng trưởng khá về cả 2 chỉ tiêu so sánh là: tiền SD đất đạt 135,2%, tăng 33,3% so với cùng kỳ; thu phí, lệ phí ước đạt 101,9%, tăng gấp 2,39 lần; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 171,2%, tăng 19,2%; thuế TNCN đạt 84,2%, tăng 21,4... Riêng số thu ngân sách trung ương 10 tháng ước đạt 360.564 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ.
Tổng cục Thuế cho biết, để đạt được kết quả này, trong tháng lãnh đạo cơ quan thuế các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách bám sát các chỉ tiêu đã được giao. Hệ thống các văn bản, chính sách, thủ tục hành chính và các mọi hoạt động về thuế đã được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nắm bắt, kịp thời. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế và trong hoạt động SXKD của các DN, hộ kinh doanh cũng được ngành thuế ưu tiên giải quyết thấu đáo. Bên cạnh việc theo dõi sát tình hình hoạt động của DN trong cả nước để đưa ngay vào diện quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế. Nhờ đó trong 10 tháng, toàn ngành (bao gồm Thanh tra Tổng cục Thuế, Vụ Quản lý thuế DN lớn và 63 Cục Thuế) đã thực hiện 72.026 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 79,54% kế hoạch, bằng 110,39% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.972 tỷ đồng, bằng 134,64% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 1.276 tỷ đồng, bằng 164,13%; giảm lỗ 24.368 tỷ đồng, bằng 146,72%. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 10.079 tỷ đồng, đạt 72,14% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 170,45% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến 30/9/2017, toàn ngành đã đôn đốc thu nợ được 35.944 tỷ đồng, đạt 73,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016. “Như vậy, số tiền thuế nợ có khả năng thu tính đến 30/9/2017 đã giảm mạnh so với năm 2015 (giảm 28,6%) và năm 2016 (giảm 10,3%). Tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu so với tổng dự toán thu nội địa chỉ ở mức 4,9% (tính cả tiền chậm nộp), so với tổng thu NSNN thì bằng 3,8%” - Tổng cục Thuế đánh giá.
Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc
Thông tin gây chú ý tại cuộc họp giao ban là theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 31/10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 14 bậc; trong đó chỉ số Nộp thuế (Paying Taxes) xếp thứ 86/190, tăng 81 bậc so với vị trí 167/190 trong báo cáo DB2017. Theo Tổng cục Thuế, kết quả này đã khẳng định những nỗ lực cải cách hành chính của ngành thuế trong những năm qua.
Cụ thể, tính đến ngày 31/10/2017, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, TP và 100% các chi cục thuế trực thuộc; với 622.654 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,64% tổng số DN đang hoạt động. Số DN đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,90%. Thông qua trên 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử, số tiền đã nộp vào NSNN đến hết tháng 10 là trên 392.160 tỷ đồng. Cũng tính đến ngày 29/10/2017, cả nước đã có 2.155 DN thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử, đạt 31,94% trên 6.747 DN đăng ký và 5.295 hồ sơ tiếp nhận. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.629 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 10.369 tỷ đồng. Cạnh đó, trên cơ sở hỗ trợ cho hơn 200 DN thuộc diện quản lý của Cục Thuế Hà Nội và TP HCM thực hiện đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, đến hết tháng 10/2017, ngành thuế đã xác thực được 5,2 triệu hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực 3.042 tỷ đồng. Với đề án khai - nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, đến ngày 29/10 cơ quan thuế đã tiếp nhận 28.265 tờ khai; dự kiến trong tháng 11,12 sẽ thực hiện nộp điện tử. Cũng trong tháng 10 (ngày 5/10/2017), Tổng cục Thuế ban hành 13 quyết định tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tại 99 chi cục thuế của 13 tỉnh. Lũy kế đến nay, đã có 147 chi cục thuế thuộc 14 Cục Thuế tham gia. Đáng chú ý là ngoài việc đảm bảo hoàn thành các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tháng, Tổng cục Thuế còn thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng mục tiêu yêu cầu đề ra. 
Trên cơ sở nhận định nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thuế là đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN, nhất là phần thu ngân sách trung ương, trong 2 tháng còn lại của năm, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ rà soát các nguồn thu còn dư địa, các lĩnh vực còn có khả năng tăng thu để đưa vào kế hoạch khai thác, quản lý. Căn cứ dự toán được giao, các đơn vị thu phải cụ thể hóa phần còn khuyết thiếu đến từng bộ phận, từng cán bộ trách nhiệm đôn đốc, tăng thu vào ngân sách. Bên cạnh việc chỉ đạo toàn ngành tập trung toàn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường chống thất thu để đảm bảo động viên kịp thời, sát đúng, đầy đủ các khoản thu phát sinh vào NSNN, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
TCT online
Các bài viết khác