Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban.
Phó trưởng ban thường trực là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ Tài chính, Công thương…; lãnh đạo uỷ ban KInh tế, Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.
Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các điển hình, cách làm tốt và các trường hợp điển hình chưa tốt trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở các ngành, lĩnh vực và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhân rộng điển hình, cách làm tốt; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. 
Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật cản trở cơ cấu lại ngành, lĩnh vực kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đồng thời đánh giá, giám sát triển khai kế hoạch hành động của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty trong việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Theo TCT online
Các bài viết khác