Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Dự kiến thu ngân sách nhà nước vượt 2,3% dự toán
Chiều 23/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện NSNN năm 2017; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo kết quả thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, dự kiến thực hiện thu NSNN năm 2017 vượt 2,3% dự toán thể hiện nỗ lực cao trong điều hành của Chính phủ, là kết quả hành động và tinh thần trách nhiệm cao của ngành tài chính và hệ thống chính trị trong cả nước. 
Tuy nhiên, số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách trung ương ước khó đạt dự toán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngân sách trung ương có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương khó được đảm bảo.
Về tình hình thực hiện chi NSNN, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, Chính phủ đã điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, nhiều khoản chi đã phát huy hiệu quả, trong phạm vi dự toán được Quốc hội quyết định. Tổng chi NSNN tăng là do sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu của ngân sách địa phương. 
Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ lưu ý công tác phân bổ, giao dự toán còn chậm, giao nhiều đợt, nhất là vốn đầu tư xây dựng cơ bản, còn nhiều tồn tại trong công tác chuẩn bị đầu tư; vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân rất chậm. 
Bên cạnh đó, việc quản lý, điều hành chi thường xuyên đã chú trọng tiết kiệm, chỉ tăng 1,3% so với dự toán, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu triển khai nhiệm vụ, thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn lý do của việc chưa phê duyệt 4 chương trình mục tiêu; việc bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công rất thấp.
Về cân đối và bội chi NSNN, Ủy ban Tài chính ngân sách đánh giá cao kết quả điều hành của Chính phủ theo hướng siết chặt bội chi, cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn vay và giảm dần lãi suất bình quân đi vay. Vì đây là năm đầu tiên thực hiện Luật NSNN năm 2015, mức bội chi không cao hơn so với dự toán và cũng là mức bội chi thấp nhất trong vòng 10 năm qua, góp phần giữ nợ công trong giới hạn an toàn cho phép. Tuy nhiên, mức bội chi giảm so với thực tế  là do giảm phần bội chi của ngân sách địa phương, bội chi ngân sách trung ương vẫn tăng so với dự toán.
Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn ODA được Chính phủ tạm xác định bằng dự toán là khá rủi ro, vì theo nhiều năm, số vốn giải ngân ODA thường có phát sinh lớn hơn so với dự toán. Nếu vốn ODA giải ngân vượt so với dự toán, điều này ảnh hưởng đến bội chi NSNN. Uỷ ban đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về tổng mức vay của NSNN năm 2017, đồng thời tiến hành rà soát tình hình giải ngân vốn ODA trong những năm gần đây để báo cáo Quốc hội xem xét, điều chỉnh kịp thời tại kỳ họp này, bảo đảm giữ mức bội chi trong phạm vi dự toán được Quốc hội quyết định.
Các bài viết khác